Přehled děl


Díla Paula Bruntona seřazena v chronologickém pořadí s datem prvního anglického vydání. Předností autora je, že sám prošel cestou vnitřního sebepoznání pod vedením nejlepších Učitelů a Mudrců, kteří tuto Pravdu sami realizovali.

Pack 1

Zápisky


Zápisky Paula Bruntona, posmrtné vydání z let 1984 – 1988. Jsou jedním z těch vzácných individuálních příspěvků, které pro všechny generace vytvářejí standard přístupů k praktickému životu a řešení jeho problémů z hlediska filozofie pravdy. Jejich jasnost, obsáhlost, krása a především jejich moderní smysluplné perspektivy vytvářejí novou úroveň pro knihy, prosazují nezávislý, individuální duchovní rozvoj a sebeodhalení. Zápisky jsou vyvrcholením díla PB. Sám o nich hovořil jako o svém "Resumé".

Pack 2
Veškeré použité citace © IRIS RR
Návštěvnost webu: 1065128