O českých překladech knih Paula Bruntona

První knihy Paula Bruntona se objevily v Československu v třicátých letech minulého století díky překladům Karla Weinfurtera ze spolku Psyché. Ve čtyřicátých a padesátých letech bylo všech deset knih přeloženo do češtiny žáky P. B. (Josefem Hoznourkem, Jiřím Poborákem, Arnoštem Čapkem, Jiřím Elgrem a dalšími). Po roce 1948 byly knihy Paula Bruntona v Československu zakázány a ten, kdo je četl nebo šířil, mohl být odsouzen na několik let vězení. Proto v padesátých letech vyšla kniha Duchovní krize člověka pouze samizdatově, a potají.

V roce 1985 poslali přátelé ze Spojených států do Československa první z posmrtně vydaných knih P. B. (Duchovní krize člověka a Zápisky PB sv.1.Perspektivy). Žáci P. B. je okamžitě začali překládat. Později byly Zápisky P.B. vydávány i v Anglii. Zde byly postupně zakupovány a posílány do Západního Německa. Odtud knihy vozili potají němečtí kolegové jednoho českého spolupracovníka do Československa. Díky tomu mohl být zahájen překlad knih do češtiny.

Hlavními překladatelkami byly paní Olga Palková a Antonie Krejčová. Paní Palková žila za války v Anglii, kde studovala na anglických školách. Pro veškeré překlady bylo důležité sjednotit styl a také dohlédnout na to, aby vše významově souhlasilo. Korektury překladů do češtiny prováděla hlavně paní Růžena Formánková, která také spolupracovala na překladech některých knih. Úpravu po korekturách znovu kontrolovaly paní Palková a Krejčová. Na překladech spolupracovali také Marie Marešová, Milada Michalová a pan Jaroš.

Tato náročná a rozsáhlá práce mohla být uskutečněna také díky tomu, že všechny překladatelky byly důchodkyně, všechny byly žákyněmi Paula Bruntona a dokonce se s ním i osobně setkaly. Vše se psalo na psacích strojích, do textů se ručně dopisovaly poznámky a úpravy textů. Pak vše znovu přepisovali dva písaři a vytvářely se kopie, které se šířily samizdatově mezi žáky P. B. Každý dělal vše bezplatně a samizdaty šířil na vlastní náklady. Většina zápisků byla přeložena a v samizdatech rozdána v 80. letech. Po sametové revoluci 1989 a konci komunistického režimu se již knihy mohly vydávat legálně.

Paní Alexandra Landau se seznámila s knihami P. B. díky své matce, která jimi byla hluboce ovlivněna. V 80 letech navštívila se svým manželem na cestě do USA centrum Wisdom Golden Rod - organizaci, která upravila a vydala Zápisky P. B. Seznámila se se synem P. B. panem Kennethem Hurstem, který ji dal adresy na české žáky v Praze, se kterými se nadšeně začala stýkat a časem jim také představila svého známého, pana Rudolfa Rýpara, jogína, který se dlouhodobě zabýval filosofií.

Často hovořili o tom, že by bylo vhodné vydávat inspirující dílo Paula Bruntona. Pokusy o vydání knih v renomovaných nakladatelstvích však ztroskotaly a definitivní rozhodnutí vydat dílo P. B. vlastními silami padlo v roce 1991. Po dohodě s překladatelkami pan Rudolf Rýpar přislíbil technické provedení digitalizace knih P. B. a k tomu účelu založil nakladatelství s paní Landau jako tichou společnicí. S její počáteční finanční výpomocí a prostorem ve vile, který bezplatně poskytl pro nakladatelství IRIS RR pan Rýpar, se knihy mohly začít vydávat. Paní Landau se také domluvila s Wisdom´s Golden Rod Center for Philosophic Studies z USA na povolení vydání Zápisků P.B., které byly vydané posmrtně a s vydavatelstvím Random House v Londýně na povolení vydání knih, které vyšly za života P. B.

Časem byla založena nadace Paula Bruntona, z jejíž dobrovolně nashromážděných prostředků bylo hrazeno vydávání dalších knih. Překladatelky darovaly překlady zdarma, paní Clayová vypomohla zdarma s designem několika prvních obálek a další lidé pomáhali s přepisy. Pan Rudolf Rýpar, přestože neměl žádné zkušenosti s vydáváním knih, se se vší energií pustil do přepisování českých překladů knih do počítače, prováděl sazbu, korektury, grafické a finální úpravy knih, včetně přebalů a obálek. Během 13 let se mu podařilo vydat téměř všechny knihy Paula Bruntona. Poselství z Arunáčaly je jedinou zatím nevydanou knihou.

Jako první byla vydána již v roce 1991 Tajná stezka v brožovaném provedení a v roce 1992 Zápisky PB svazek 4. Meditace, již v tuhé vazbě s laminovaným potahem. Poslední přeloženou knihu od Paula Bruntona vydalo nakladatelství v roce 2003. Celkem bylo vydáno 26 knih v českém jazyce. Na překladech a vydávání knih Paula Bruntona do českého jazyka tak, jak je známe z nakladatelství IRIS RR, se pracovalo 18 let od roku 1985 do roku 2003. Vlastní překlad šestnácti dílů Zápisků trval 8 let. Je zajímavé, že některé knihy Paula Bruntona byly přeloženy do třinácti jazyků, ale kompletní Zápisky byly vydány kromě anglického jazyka pouze v češtině.

Srdečné poděkování patří všem, kdo se podíleli na vydávání knih Paula Bruntona od jejich přesného překladu až po překrásné grafické zpracování každé obálky. Díky jejich nesmírně obětavé a náročné práci dnes můžeme studovat tuto jedinečnou filosofickou nauku, která byla předána lidstvu jednou z nejvýznamnějších duchovních osobností minulého století.

MCphil

Komentáře*Jméno:
ICQ:
*Email:
Web:
*Text:
Opakem světla je:
Návštěvnost webu: 1056251